Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
paragraff o ysgrifennu
Trosolwg
level of study Lefel 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete Gweithdy annibynnol 1 awr

Botwm cofrestru ar gyfer Canvas 

Ffocws y gweithdy hwn yw sut i greu strwythur cryf ar gyfer eich aseiniadau. Rhan elfennol o unrhyw waith academaidd da yw strwythur cryf. Dyma sy’n gosod sail eich dadleuon, ac yn tywys eich darllenwr trwy eich pwyntiau yn eu tro. Mae strwythur pendant yn ei gwneud hi’n haws sicrhau eich bod wedi mynegi, cefnogi ac egluro pob un o’ch pwyntiau yn llawn, gan weu ffynonellau a deunydd allanol i mewn i’r drafodaeth yn effeithiol, a bod llif ac arddull rhesymegol yn lliwio eich gwaith.

 

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mawrth 21ain Chwefror 2023, 13:00-14:30