Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
pobl yn sgwrsio
Trosolwg
level of study Lefel 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete 1 awr yr wythnos

Botwm cofrestru ar gyfer Canvas 

Sesiynau cefnogol dros baned, a chyfle anffurfiol pob wythnos i ymarfer eich Cymraeg gyda Thiwtor Cymraeg CAS, myfyrwyr, a siaradwyr Cymraeg arall. Croeso i chi drafod unrhyw gwestiynau sydd gennych am waith academaidd, bywyd yn y Brifysgol, neu jest malu awyr a mwynhau clonc! Croeso i bawb, beth bynnag yw lefel eich Cymraeg.

*Fel rhan o’r sesiynau sgwrs bydd adnodd iaith academaidd newydd ar gael i chi gasglu pob wythnos, er mwyn creu llyfryn poced y gallwch gyfeirio ati pryd bynnag byddwch ei hangen.

JC's, Ty'r Undeb,
CAMPWS SINGLETON

Pob dydd Mawrth o 31 Ionawr 2023, 11:00-12:00