Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
person yn dal bwlb golau
Trosolwg
level of study Lefel 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete 2 awr yr wythnos am 2 wythnos 

Botwm cofrestru ar gyfer Canvas 

SESIWN UN:  Meddwl yn feirniadol

  • Cyflwyniad at feirniadaeth a meddwl yn gritigol 
  • Meddwl yn feirniadol  
  • Adnabod, gwerthuso a chymharu dadleuon 

 

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mawrth 28ain Chwefor 2023, 13:00-14:30

SESWN DAI: Ysgrifennu’n feirniado

  • Deall gofynion y cwestiwn 
  • Strwythuro eich dadl 
  • Cyfathrebu eich dadl 
  • Golygu a gwerthuso eich gwaith  

 

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mawrth 7fed Mawrth 2023, 13:00-14:30