Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Myfyriwr sy'n gweithio gyda phlant ysgol

Mae'r Ganolfan Llwyddiant Academaidd yn cynnig nifer o brofiadau gwaith â thâl, fel y gallwch fanteisio ar eich astudiaethau. Mae'r rhain yn gyfleoedd gwerthfawr lle byddwch yn derbyn hyfforddiant, yn ennill profiad gwaith a sgiliau a fydd yn gwella eich CV a'ch cyflogadwyedd yn y dyfodol.

 

EDRYCHWCH I WELD Y ROLAU GWAHANOL SYDD AR GAEL