Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Strwythur wedi'i wneud o flociau o gerrig a llysiau

Byddwch yn ofalus i osgoi'r gwallau canlynol o ran strwythur a dadl

Mae'r canllaw hwn yn amlygu gwallau cyffredin o ran strwythur a dadl, ac mae'n rhoi i chi esboniad cryno o'r hyn y gallwch ei wneud i'w hosgoi. Ehangwch y rhannau perthnasol isod er mwyn dechrau.