Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Dim digwyddiadau'r wythnos hon

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau yr wythnos hon. Mae ein cyrsiau a'n gweithdai newydd yn cychwyn ar y 29ain o Fedi. Tra'ch bod chi yma, edrychwch ar bopeth arall sydd gan y Ganolfan Llwyddiant Academaidd i'w gynnig isod.

Beth arall sy'n digwydd?

Dysgu Ar-Lein
dyn yn edrych ar liniadur

Rydym yn cynnig ystod o adnoddau ar-lein am ddim, sydd ar gael i bob fyfyriwr. Gallwch wneud cymaint ag y dymunwch yn ystod eich amser yn y brifysgol. Mae ein cyrsiau ar-lein yn cwmpasu pontio i brifysgol, sgiliau astudio, uniondeb academaidd, darllen, ysgrifennu a mathemateg ac ystadegau. Ar hyn o bryd mae gennym yr adnoddau canlynol:

Llwyddiant Academaidd: Sgiliau ar Gyfer Dysgu, Sgiliau am Oes

Hwb Mathemateg 

Sgiliau Astudio Hanfodol

Cwrs Hunan Astudio Meddwl yn Feirniadol (AS-103)

Cwrs Hunan Astudio Gwrando Academaidd (AS-110)

Cwrs Hunan Astudio Hanfodion Gramadeg (AS-111)

Ysgrifennu Academaidd 2 Cwrs Hunan Astudio (AS-300)

Apwyntiadau Un-i-Un
dwy fenyw yn edrych ar liniadur gyda'i gilydd

Gallwch archebu lle er mwyn cael apwyntiad unigol unwaith yr wythnos i gael cyngor wedi ei deilwra ar elfennau penodol o’ch gwaith academaidd. Gallwch wneud y mwyaf o’ch apwyntiad os ydych yn paratoi ymlaen llaw gan feddwl am y pethau penodol yr hoffech chi gael adborth arnynt. Rydym yn cynnig y mathau canlynol o apwyntiadau:

  • Apwyntiadau Ysgrifennu Traethawd
  • Apwyntiadau Mathemateg
  • Apwyntiadau Sgiliau Microsoft
  • Apwyntiadau Cyflwyniad
  • Apwyntiadau Ystadegau

Clicwch yma i archebu apwyntiad

Gan ddechrau yn fuan
tudalennau dyddiadur

Mae ein tymor newydd o gyrsiau yn dechrau ddydd Mercher 29ain Medi, ac mae archebion nawr ar agor! Ewch i'n catalog i bori trwy'r cyrsiau a'r gweithdai sydd ar gael, neu edrychwch ar y gwahanol gategorïau o gyrsiau a gweithdai isod:

Sgiliau Ysgrifennu

Sgiliau Dadansoddol

Sgiliau Astudio

Sgiliau Mathemategol

Sgiliau Cyflwyno

Sgiliau Digidol

Sgiliau Iaith