Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Sylwi: Streic

Gall streic effeithio ar rai o’n cyrsiau, gweithdai ac apwyntiadau ar 24, 25 a 30 Tachwedd 2022.

Dydd Mawrth 29ain Tachwydd

Dydd Mercher 30ain Tachwedd

Sesiwn Galw Heibio ar Gyfer Cymorth Ysgrifennu (Campws Singleton)

Ymwelwch â derbynfa'r Stablau rhwng 12:00-14:00

Stablau, Campws Singleton

Sesiwn Galw Heibio Mathemateg ac Ystadegau (Campws Singleton)

Ymwelwch â derbynfa'r Stablau rhwng 14:00-16:00

ystadegau ar gyfrifiadur

Dydd Iau 1af Rhagfyr

Sesiwn Galw Heibio ar Gyfer Cymorth Ysgrifennu (Campws Singleton)

Ymwelwch â derbynfa'r Stablau rhwng 12:00-14:00

Stablau, Campws Singleton

Sesiwn Galw Heibio Mathemateg ac Ystadegau (Campws Bae)

Ymwelwch ag ystafell Aml-swyddogaeth 004 yn y Coleg rhwng 14:00-16:00

ystadegau ar gyfrifiadur

Dydd Gwener 2il Rhagfyr

Sesiwn Galw Heibio ar Gyfer Cymorth Ysgrifennu (Campws Singleton)

Ymwelwch â derbynfa'r Stablau rhwng 12:00-14:00

Stablau, Campws Singleton

Dydd Llun 5ed Rhagfyr 

Dydd Mawrth 6ed Rhagfyr

Beth arall sy'n digwydd?

Dysgu Ar-Lein
dyn yn edrych ar liniadur

Rydym yn cynnig ystod o adnoddau ar-lein am ddim, sydd ar gael i bob fyfyriwr. Gallwch wneud cymaint ag y dymunwch yn ystod eich amser yn y brifysgol. Mae ein cyrsiau ar-lein yn cwmpasu pontio i brifysgol, sgiliau astudio, uniondeb academaidd, darllen, ysgrifennu a mathemateg ac ystadegau. Ar hyn o bryd mae gennym yr adnoddau canlynol:

Llwyddiant Academaidd: Sgiliau ar Gyfer Dysgu, Sgiliau am Oes

Hwb Mathemateg 

Sgiliau Astudio Hanfodol

Cwrs Hunan Astudio Meddwl yn Feirniadol (AS-103)

Cwrs Hunan Astudio Gwrando Academaidd (AS-110)

Cwrs Hunan Astudio Hanfodion Gramadeg (AS-111)

Ysgrifennu Academaidd 2 Cwrs Hunan Astudio (AS-300)

Gweld yr holl Gyrsiau a Gweithdai Apwyntiadau Un-i-Un