Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Dydd Mawrth 5ed Gorffennaf

Beth arall sy'n digwydd?

Dysgu Ar-Lein
dyn yn edrych ar liniadur

Rydym yn cynnig ystod o adnoddau ar-lein am ddim, sydd ar gael i bob fyfyriwr. Gallwch wneud cymaint ag y dymunwch yn ystod eich amser yn y brifysgol. Mae ein cyrsiau ar-lein yn cwmpasu pontio i brifysgol, sgiliau astudio, uniondeb academaidd, darllen, ysgrifennu a mathemateg ac ystadegau. Ar hyn o bryd mae gennym yr adnoddau canlynol:

Llwyddiant Academaidd: Sgiliau ar Gyfer Dysgu, Sgiliau am Oes

Hwb Mathemateg 

Sgiliau Astudio Hanfodol

Cwrs Hunan Astudio Meddwl yn Feirniadol (AS-103)

Cwrs Hunan Astudio Gwrando Academaidd (AS-110)

Cwrs Hunan Astudio Hanfodion Gramadeg (AS-111)

Ysgrifennu Academaidd 2 Cwrs Hunan Astudio (AS-300)

Apwyntiadau Un-i-Un Gweld yr holl Gyrsiau a Gweithdai