Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Mae teipio'r ferch ar allweddell cyfrifiadur

Beth gall iView Learning gynnig i chi?

Fel myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe, rydych chi'n gymwys am danysgrifiad am ddim i iView Learning. Mae'r platfform hwn yn cynnig canllawiau i amrywiaeth gynhwysfawr o offer technoleg gynorthwyol a meddalwedd cynhyrchiant. Mae gan yr adnodd hon lyfrgell o gynnwys sy'n ehangu, ac mae'n cynnig cyfres o fideo-diwtorialau a chanllawiau ar ffurf PDF ar gyfer fersiynau amrywiol o Windows a Mac.

Pa fathau o feddalwedd sy'n cael eu cynnwys?