Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Rydym yn tanysgrifio i’r casgliad canlynol o fideos ar Abintegro.com sy’n rhoi safbwynt cyflogwyr ar y broses gwneud cais a chyfweliad.

Ar ôl i chi glicio ar y cyswllt, gofynnir i chi nodi eich enw defnyddiwr a chyfrinair Blackboard i gael gweld y fideo.

Nodyn: Os nad yw’r fideo yn agor yn Internet Explorer, trïwch eto gan ddefnyddio Firefox neu Google Chrome.