Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Eich canllaw cyfeirio cyflym…

Y porth i wasanaethau ac adnoddau Academi Cyflogadwyedd Abertawe (SEA):

Ffair swyddi rhan-amser, dydd Gwener 27 Medi 2019

Ffair Yrfaoedd, Dydd Gwener 4 Hydref 2019

Cyngor ac arweiniad:

Ble i ddod o hyd i waith:

Grant Eich Dyfodol Academi Cyflogadwyedd Abertawe

Bob blwyddyn academaidd, caiff holl glybiau a chymdeithasau Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe wneud cais am hyd at £100 tuag at gynnal digwyddiad sy'n cynnig budd cyflogadwyedd. Gall cymdeithasau a chlybiau gydweithio i gynnal digwyddiadau a gallant gyflwyno ceisiadau am gyllid ar y cyd. Gellir tynnu symiau rhwng £20 a £100 i lawr.