Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mae'r ffordd rydych yn meddwl am dasg a'ch ymagwedd ati yr un mor bwysig â'r sgiliau sydd gennych i'w chyflawni, boed yn ysgrifennu aseiniad, bwcio gwyliau neu chwilio am swydd. Mae rhai pobl yn osgoi heriau am fod ofn 'methu' arnynt ac maent yn rhoi pwyslais ar y canlyniad yn hytrach na'r ymdrech. Mae eraill, sydd â meddylfryd twf, yn croesawu heriau, gan weld ymdrech fel y llwybr i feistroli rhywbeth. Maent yn dysgu o feirniadaeth a llwyddiant eraill ac yn cadw i fynd pan fo pethau'n anodd.

Bydd datblygu meddylfryd twf yn ddefnyddiol mewn sawl agwedd ar eich bywyd, gan gynnwys astudio, chwilio am waith a datblygu'ch gyrfa. Am ragor o wybodaeth, gwyliwch fideo Eduardo Briceno, The Power of belief - mindset and success.

Dengys ymchwil fod llawer o gyflogwyr yn gwerthfawrogi meddylfryd twf a bod pobl felly yn fwy tebygol o gael a chadw swydd. Mewn economi sy'n newid yn gyflym, mae hyder, optimistiaeth, dibynadwyedd a dyfalbarhad yn ddefnyddiol i chi ac i gyflogwyr.

Sut allwch ddatblygu meddylfryd twf?

Mae’r Brifysgol Agored yn cynnig cwrs am ddim ar ddatblygu gwytnwch gyrfaol.  Gallwch ddilyn y cwrs cyfan neu ddewis cwblhau adrannau unigol.