Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Rydym yn gwneud miloedd o benderfyniadau bob diwrnod. Gall penderfyniadau ynghylch gyrfa fod yn anodd ac yn gymhleth. Sut ellwch chi ddatblygu'ch sgiliau penderfynu er mwyn gwneud gwell dewisiadau am eich dyfodol?

Y man cychwyn yw'r 2 gwestiwn allweddol hyn:-

  1. Beth ydw i eisiau o fywyd?
  2. Sut fydda i'n ei gael?

Dyma un model ar gyfer gwneud penderfyniadau (Chip and Dan Heath):

Gall y model hwn fod yn ddefnyddiol wrth i chi wneud penderfyniadau ynghylch eich dyfodol:-

  • Ehangu'ch opsiynau
  • Profi realiti'ch rhagdybiaethau
  • Pellter
  • Bydd yn barod i wneud camgymeriad

Mae adnoddau defnyddiol ar gael sy'n esbonio hyn yn fwy manwl:  http://heathbrothers.com/resources/

Meddyliwch am sut yr ydych yn gwneud penderfyniadau ar hyn o bryd

Mae nifer o ddulliau o wneud penderfyniadau. Does dim tystiolaeth i awgrymu bod yr un yn fwy effeithiol na'r lleill. Mae'n bwysig i chi werthuso sut yr ydych chi wedi gwneud penderfyniadau effeithiol yn y gorffennol, gan ystyried pa ddull byddwch chi'n ei ddefnyddio am y penderfyniad nesaf.

Dulliau o wneud penderfyniadau:-

  • manteision ac anfanteision
  • dilyn eich greddf
  • hap trwy gynllunio - hynny yw, creu cyfleoedd
  • siarad â chyfeillion, teulu, neu ddefnyddio'n cred

Cwblhewch y cwis canlynol i ddeall sut yr ydych chi'n gwneud penderfyniadau ar hyn o bryd.

Sut i wneud dewis anodd

Trafodaeth TED ddiddorol ar wneud penderfyniadau:-

https://www.youtube.com/watch?v=8GQZuzIdeQQ