Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Meddylfryd, Gwydnwch, Gwneud Penderfyniadau a Chynllunio Gweithredu Gyrfa

Ar ôl ennill profiadau byddwch yn fwy ymwybodol o'r hyn y gallwch ei wneud ar ôl i chi raddio.

Yn ystod y modiwl hwn byddwch yn rhoi ystyriaeth fanylach i sut rydym yn gwneud penderfyniadau a sut mae meddylfryd yn werthfawr i gyflogwyr.

Mae datblygu ymwybyddiaeth ddiwylliannol hefyd yn rhan bwysig o'r modiwl hwn - ewch i'n tudalen ar ddatblygu gallu diwylliannol.

Byddwch yn creu proffil LinkedIn sy'n gallu defnyddio llawer o'r gwaith rydych chi wedi'i wneud ar eich CV.

Bydd y proffil LinkedIn yn canolbwyntio ar eiriau allweddol yn y sector neu'r sefydliad yr hoffech chi ei ddilyn ac mae'n gweithredu fel CV ar-lein sy'n weladwy i unrhyw un sy'n chwilio am rywun sydd â'ch gwerthoedd, eich set sgiliau a'ch uchelgais.

Byddwch yn canolbwyntio ar eich Cryfderau, Gwendidau, Cyfleoedd a Bygythiadau (Dadansoddiad SWOT) a byddwch yn llunio Cynllun Gweithredu cyflogadwyedd.

Os ydych chi'n teimlo bod angen un gallwch wneud cais am gyfweliad Gyrfaoedd pellach.