Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mae Ffair Yrfaoedd enwog Academi Cyflogadwyedd Abertawe (ACA) yn ôl ar y campws yn 2022!

Ymunwch â ni yr hydref hwn wrth i ni ddod â miloedd o fyfyrwyr a graddedigion diweddar dawnus ac uchelgeisiol ynghyd, gan eu cysylltu â chyflogwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Bydd y Ffair Yrfaoedd flynyddol yn dychwelyd i'r ddau gampws am y tro cyntaf. mewn dwy flynedd:

Campws Singleton, Taliesin: Dydd Mawrth 25 Hydref, 11:30 – 15:30

Ffair Yrfaoedd Singleton

Campws y Bae, Adeilad Gogleddol PeiriannegDydd Mercher 26 Hydref 10:30 – 14:30

Ffair Yrfaoedd y Bae

Rhaglen Ffair Yrfaoedd 2022

Rhaglen Ffair Yrfaoedd 2022