Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mae Prifysgol Abertawe'n cynnig cyrsiau ôl-raddedig a addysgir a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig ar draws pob un o'n meysydd pwnc.

Graddau Ôl-raddedig a Addysgir

Graddau Ymchwil Ôl-raddedig

Ariannu Astudio Ôl-raddedig

Ceir gwledd o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig gan gynnwys pa raglenni gradd sydd ar gael, cyfleoedd ariannu astudio ôl-raddedig a sut i wneud cais ar wefan Prifysgol Abertawe.

Gofynnwch gwestiynau wyneb i wyneb

Fel myfyriwr presennol rydych mewn sefyllfa ardderchog i ddarganfod mwy am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe. Rydym yn eich annog i siarad ag academyddion yn eich adran os dymunech barhau gydag astudiaethau ôl-raddedig yn eich maes pwnc presennol.

Trefnir ein Diwrnodau Agored i Fyfyrwyr Ôl-raddedig i'ch helpu os oes gennych unrhyw gwestiynau am astudio ôl-raddedig yn eich pwnc presennol neu mewn pynciau eraill, beth mae'n ei gynnwys a chyfleoedd ariannu i fyfyrwyr ôl-raddedig.

Neu galwch heibio i'r Stondin Gwybodaeth am Astudiaethau Ôl-raddedig a gofynnwch unrhyw gwestiynau sydd gennych chi. Mae'r Stondin Gwybodaeth am Astudiaethau Ôl-raddedig ar agor yng nghyntedd Llyfrgell Prifysgol Abertawe bob dydd Mercher (hanner dydd tan 1.30pm) yn ystod y tymor.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am astudio ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe rhowch wybod i ni:
E-bost: postgraduate.admissions@abertawe.ac.uk

Rhif ffôn: +44 (0)1792 295358