Prezi: Map Taith Yrfa Rhyngweithiol – darganfyddwch fwy!

Careers Journey Prezi Link img‌‌‌‌

Lawrlwythwch y fersiwn PDF:

Map Taith Yrfa Rhyngweithiol

Canllaw i’r Map Taith Yrfa gyda Gareth Hill, un o’n Hymgynghorwyr Gyrfaoedd

A guide to the Career Journey Map with Gareth Hill, one of our Careers Advisers: