Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Gwasanaethau ar gyfer Graddedigion Prifysgol Abertawe

Os graddioch ar ôl mis Gorffennaf 2017, mi fydd gennych chi gyfrif yn barod, logiwch i mewn fel alumni.

Os na fedrwch chi wneud hynny, cofrestrwch drwy ddefnyddio’r ddolen hon. Yna cewch wahoddiad i sefydlu cyfrinair a fydd yn eich galluogi i gysylltu â’ch cyfrif TARGETconnect.

WEDYN BYDDWCH YN GALLU CAEL MYNEDIAD I'R CANLYNOL:

Bwrdd Swyddi'r Parth Cyflogaeth

  • Mae ein bwrdd swyddi digidol, y Parth Cyflogaeth, ar gael i holl gyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Yno gallwch weld a gwneud cais am swyddi graddedig, interniaethau a lleoliadau gwaith nad ydynt yn cael eu hysbysebu unrhyw le arall. Mae'r bwrdd hefyd yn tynnu sylw at gyfleodd sy'n cael eu hysbysebu'n genedlaethol.
  • Os hoffech gael gwybodaeth bellach, e-bostiwch employmentzone@abertawe.ac.uk.

Porth Adnoddau Gyrfa Rhyngweithiol

Wrthi’n eich cefnogi fel arfer trwy gymorth gyrfaol ar-lein

Ar ôl graddio, byddwch yn dal i allu cael mynediad i ddewis helaeth o adnoddau gwybodaeth drwy ein Porth Gwybodaeth Rhyngweithiol. Dilynwch y cyfarwyddiadau i drefnu hyn cyn i chi raddio:

  • Gofynnir i fyfyrwyr presennol nodi cyfeiriad e-bost wrth gefn pan fyddant yn agor y porth - mewngofnodwch i MyUni yn gyntaf yna cliciwch yma.
  • Pan fydd myfyrwyr wedi cadw eu cyfeiriad e-bost yn "My Profile", bydd ganddynt opsiwn i wasgu "Enable Alumni Access"  unrhyw bryd, a fydd yn darparu iddynt url mewngofnodi cyn-fyfyrwyr y gallant ei gadw fel llyfrnod, a'r gallu i greu cyfrinair newydd.
  • Yna, bydd myfyrwyr yn Preview gallu mewngofnodi ar ôl gadael y Brifysgol, gan ddefnyddio'r url canlynol: https://www.abintegro.com/signin/swansea.

Apwyntiadau a Chyngor

Rydym yn darparu cyngor Gyrfaoedd a chanllaw i raddedigion Prifysgol Abertawe am hyd at ddwy flynedd ar ôl graddio. Rydym yn croesawu ymholiadau gan ein graddedigion ac yn cynnig cymorth drwy apwyntiadau wyneb yn wyneb, dros y ffôn, skype neu drwy e-bost.

Os hoffech gael cyngor gan Gynghorydd Gyrfaoedd, ebostiwch:  employability@abertawe.ac.uk.

 

Cyrraedd yn hwyr a cholli apwyntiadau

Mae galw uchel am apwyntiadau gydag Ymgynghorwyr Gyrfaoedd. Pan fyddwch yn trefnu apwyntiad, sicrhewch eich bod yn ei drefnu ar adeg sy'n gyfleus i chi a'ch bod yn cyrraedd yn brydlon. Os byddwch yn cyrraedd mwy na 10 munud yn hwyr am eich apwyntiad, rydym yn cadw'r hawl i beidio â chynnig yr apwyntiad i chi. Os na allwch fynd i'ch apwyntiad, mae'n rhaid i chi roi gwybod i ni ar unwaith a chanslo'r apwyntiad cyn gynted â phosib, oherwydd bydd hyn yn caniatáu i fyfyriwr neu gyn-fyfyriwr arall gael apwyntiad.

Mae gennym bolisi ynghylch colli apwyntiadau sy'n berthnasol i'r holl fyfyrwyr a graddedigion. Os byddwch yn colli tri apwyntiad yn ystod y tymor, mae'n bosib y byddwn yn gwrthod cynnig apwyntiadau pellach i chi. Mae hyn er mwyn sicrhau bod yr holl fyfyrwyr a graddedigion yn gallu manteisio ar ein hapwyntiadau.