Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Yn ogystal â holl adnoddau gwybodaeth Academi Cyflogadwyedd Abertawe bydd hefyd gan eich Coleg wybodaeth sy'n ymwneud â gyrfaoedd a chyflogadwyedd ar eu tudalennau gwe ac ar Blackboard.

Gall eich Coleg drefnu lleoliadau gwaith sy'n berthnasol i'ch cwrs ac felly bydd gan eich Coleg rwydwaith o gysylltiadau a allai arwain at gyfleoedd hir dymor - sicrhewch nad ydych yn colli'ch cyfle!

I’r diben hwn rydym wedi llunio rhestr o ddolenni i'w gwneud yn haws i chi ddod o hyd iddynt:

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Tudalennau Cyflogadwyedd a phrofiad rhyngwladol

Y Coleg Peirianneg

Sgiliau cyflogadwyedd y coleg peirianneg

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Porth i dudalennau cyflogadwyedd ar gyfer disgyblaethau unigol

Cwrs cyflogadwyedd ar Blackboard (mewngofnodwch i MyUni i ddefnyddio'r adnodd)

Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton

Cyflogadwyedd

Yr Ysgol Reolaeth

Gwasanaeth Gyrfaoedd yr Ysgol Reolaeth

Cynlluniau lleoliad gwaith

Y Coleg Gwyddoniaeth

Adnoddau Cyflogadwyedd ar Blackboard (mewngofnodwch i MyUni i ddefnyddio'r adnodd)

Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe

Adnoddau Cyflogadwyedd ar Blackboard (mewngofnodwch i MyUni i ddefnyddio'r adnodd)