Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mae Prifysgol Abertawe'n darparu amrywiaeth o gymorth cynorthwy-ydd anfeddygol drwy'r Lwfans i Fyfyrwyr Anabl (DSA). Sylwer, ni fyddwn yn gallu cynnig y cymorth canlynol nes bod eich DSA wedi'i gymeradwyo gan eich corff ariannu.