Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Apwyntiadau

Peidiwch â chyrraedd mwy na 5 munud cyn amser eich apwyntiad.

Os yw eich apwyntiad yn y Gwasanaeth Lles ac Anabledd ar Gampws Singleton, mae ein Derbynfa yn Ystafell 941 Adeilad Talbot.

Y ffordd fwyaf hygyrch i’n cyrraedd yw drwy fynedfa Adeilad Faraday oddi ar y Rhodfa ac ewch ar hyd y corridor hir yn syth o’ch blaen. Trowch i’r dde drwy’r drysau dwbl brown ac mae ein Derbynfa 5 drws i lawr ar y chwith. Mae mapiau o’r campws ar gael.

Cofiwch mai gwasanaeth drwy apwyntiad yn unig yw hwn ac nid ydym yn cynnig apwyntiadau galw heibio. I drefnu apwyntiad, gweler yr adrannau Cymorth ac Ymholiadau uchod.

 

Cyfrinachedd, Adborth a Chwynion

Rhagor o wybodaeth