Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Ymholiadau

Y ffordd orau o gysylltu â'r Gwasanaeth Lles ac Anabledd yw drwy e-bost gan fod hyn yn ein galluogi i gyfeirio ymholiadau i'r tîm cywir yn rhwydd: wellbeingdisability@abertawe.ac.uk 

Fel arfer byddwn yn ymateb i e-byst o fewn 3 diwrnod gwaith ond efallai y bydd hyn yn hirach yn ystod cyfnodau prysur.

Sylwer nad ydym ar agor ar wyliau banc.

Os hoffech gysylltu â gweinyddwyr ein gwasanaeth, gallwch ffonio 01792 295592. Mae ein llinellau ffôn ar agor:

Dydd Llun 09:00 - 13:00  14:00 - 15:30 
Dydd Mawrth 09:00 - 13:00   
Dydd Mercher 09:00 - 13:00   
Dydd Iau 09:00 - 13:00   
Dydd Gwener    

Peidiwch â ffonio aelodau staff unigol yn uniongyrchol oni bai bod hyn wedi’i drefnu ymlaen llaw gan y gall hyn amharu ar apwyntiadau. Ni all ein gweinyddwyr drosglwyddo galwadau ffôn chwaith, am yr un rheswm hwn. Os oes angen i chi gysylltu ag aelod penodol o staff, anfonwch e-bost atom a byddwn yn sicrhau y caiff eich ymholiad ei anfon ymlaen.

 

Apwyntiadau

Peidiwch â chyrraedd mwy na 5 munud cyn amser eich apwyntiad.

Os yw eich apwyntiad yn y Gwasanaeth Lles ac Anabledd ar Gampws Singleton, mae ein Derbynfa yn Ystafell 941 Adeilad Talbot.

Y ffordd fwyaf hygyrch i’n cyrraedd yw drwy fynedfa Adeilad Faraday oddi ar y Rhodfa ac ewch ar hyd y corridor hir yn syth o’ch blaen. Trowch i’r dde drwy’r drysau dwbl brown ac mae ein Derbynfa 5 drws i lawr ar y chwith. Mae mapiau o’r campws ar gael.

Cofiwch mai gwasanaeth drwy apwyntiad yn unig yw hwn ac nid ydym yn cynnig apwyntiadau galw heibio. I drefnu apwyntiad, gweler yr adrannau Cymorth ac Ymholiadau uchod.

 

Cyfrinachedd, Adborth a Chwynion

Rhagor o wybodaeth