Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Byddwch yn drefnus cyn i chi gyrraedd Abertawe

Cist car agored wedi'i llenwi â blychau ac eiddo