Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Sut i ddefnyddio'r ap hwn

Mae ap Canllaw Prifysgol Abertawe'n gasgliad o wybodaeth ddefnyddiol i dy dywys drwy dy daith gyda ni. O gael cymorth wrth gyrraedd i ganfod lleoedd i fwyta, mae popeth yn y canllaw. Yn y cyfarwyddyd hwn, byddwn yn trafod rhai cyfarwyddiadau syml ar gyfer llywio drwy'r canllaw er mwyn i ti ddod o hyd i'r union beth rwyt ti'n chwilio amdano. Ni allwn fanylu ar bob peth yn yr ap felly dyma ychydig o'r prif nodweddion y dylet wybod amdanynt.