Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Positivity page banner

DYMA LE HAPUS

Mae amgylchiadau heriol fel y rhain yn rhoi cyfle i bawb ddangos caredigrwydd a thrugaredd a chysylltu ag eraill. Drwy gydol cymuned ein Prifysgol, rydym wedi gweld cynifer o enghreifftiau o bobl yn dod ynghyd i gefnogi ei gilydd yn ystod y pandemig sy'n parhau.

Rydym yn falch ohonoch i gyd, ac rydym yn gobeithio eich bod chi a'ch teuluoedd yn cadw'n ddiogel ac yn iach.

Yn ystod yr amserau anarferol ac weithiau anodd hyn, mae llawer ohonoch wedi defnyddio'r cyfle i fanteisio ar rai adnoddau ar-lein gwych i gefnogi eich astudiaethau, eich iechyd, eich lles, eich ymdeimlad o gymuned a hunaniaeth a'ch gwaith. Mae'n bwysig darllen y newyddion da ac nid y newyddion drwg yn unig. A dyna ble rydym ni'n gallu eich helpu!

Mae'r 'Dudalen Bod yn Gadarnhaol' yn perthyn i chi! Mae'n cynnwys cyfuniad o adnoddau penodol i Brifysgol Abertawe - cynnwys a grëwyd gan eich staff ymroddedig ym Mhrifysgol Abertawe a'n myfyrwyr gwych - yn ogystal ag argymhellion gan sefydliadau ac unigolion ar draws y wlad, newyddion da a straeon cadarnhaol.

Eisiau cymryd rhan? Os oes gennych awgrym neu stori ar ein cyfer, rhowch wybod i ni. Does dim ots beth ydyw. Efallai eich bod wedi rhoi cynnig ar ddiddordeb newydd, wedi archwilio rhywle newydd neu greu rysáit newydd? Rydym am wybod amdano! Anfonwch e-bost atom ni a byddwn yn cynnwys cynifer o straeon cadarnhaol â phosib.

EIN NEWYDDION DA A'N STRAEON LLAWN HWYL O BOB RHAN O’R BRIFYSGOL A'R TU HWNT

CYMORTH LLES A CHYFLEOEDD I WNEUD GWAHANIAETH

Unitu logo on a dark blue background

EICH STRAEON A'CH AWGRYMIADAU

Gofynnom i chi rannu cynnwys â ni i helpu eraill i fod yn gadarnhaol drwy gydol pandemig COVID-19. Ni wnaethoch ein siomi! Isod, mae'r straeon gorau a anfonwyd atom gan fyfyrwyr a staff ar draws y Brifysgol. Os oes gennych rywbeth i rannu â ni, boed yn rysáit, yn flog, yn lluniau neu'n gerdd, anfonwch e-bost atom ni!

BYDDWCH YNO AR GYFER EICH GILYDD, A CHOFIWCH EIN BOD NI YMA AR EICH CYFER CHI

Cofiwch, rydym yma i'ch helpu a'ch cefnogi mewn unrhyw ffordd y gallwn ni. Os oes angen cymorth neu arweiniad cyffredinol arnoch, gallwch gysylltu â thîm MyUniHub. Os oes angen cymorth arnoch o ran COVID-19, gallwch gysylltu â thîm MyUniSupport.