Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Positivity page banner

Rydym ni yma i chi

Yn ystod y cyfnod heriol hwn, mae llawer ohonoch eisoes wedi defnyddio'r cyfle i fanteisio ar rhai adnoddau ar-lein gwych i helpu cefnogi eich astudiaethau, iechyd, lles, ymdeimlad o gymuned a hunaniaeth, a gwaith.

Mae'r tudalen hon yn eiddo i chi! Mae'n cynnwys cyfuniad o adnoddau penodol Prifysgol Abertawe-cynnwys a grëwyd gan eich staff penodedig ym Mhrifysgol Abertawe a'n myfyrwyr gwych-yn ogystal ag argymhellion gan sefydliadau ac unigolion ledled y wlad.

Eisiau cymryd rhan? Os oes gennych awgrym neu stori ar ein cyfer, rhowch wybod i ni. Does dim ots beth ydyw. Efallai eich bod wedi dechrau hobi newydd neu wedi creu resipi newydd? Rydyn ni eisiau gwybod amdano! Anfonwch e-bost atom a byddwn yn cynnwys cymaint o straeon positif ag y gallwn.

Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon yn gyson gydag adnoddau ac awgrymiadau newydd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych yn ôl yn rheolaidd.

Ein dewis gorau o newyddion da a straeon doniol

Cymryd gofal o'ch iechyd a'ch lles

Eich straeon a'ch awgrymiadau

Gofynasom i chi rannu rhywfaint o gynnwys i helpu myfyrwyr eraill i gadw'n brysur trwy unigedd. Os oes gennych rywbeth i'w rannu gyda ni, be sy'n rysáit, blog, rhai lluniau neu gerdd, anfonwch e-bost atom.


Dyma'r dewis gorau ar gyfer yr wythnos hon:

#OurSwansea

Fod yna i’ch gilydd, a chofiwch rydyn ni’n yma i chi. Efallai ein bod ni'n gweithio o bell, ond dim ond e-bost i ffwrdd yr ydyn ni.

Fideo Costas

#WeAreTogether