delwedd tywydd gwael

Ysgytwad diwylliannol

Mae cyrraedd yn y Brifysgol yn brofiad cyffrous iawn ond gall beri llawer o straen hefyd. Byddwch yn cyffroi am bethau newydd fel y bwyd, y diwylliant a'r tywydd. Ond, ar ôl ychydig, gall gadael cartref ac astudio mewn gwlad newydd fod yn sioc i'r system. Gall fod o gymorth i wybod ei bod yn arferol i brofi anawsterau wrth addasu i ddiwylliant newydd. Er gwaethaf yr holl baratoi y gallech fod wedi'i wneud cyn symud i Abertawe, mae'n ddigon posib y gallech deimlo eich bod wedi'ch gorlethu gan y gwahaniaethau. Ond peidiwch â phoeni, mae bob amser ffyrdd o helpu i wella'ch profiad yma ym Mhrifysgol Abertawe.