cadeirydd olwyn

Mae llawer o fyfyrwyr yn cyfuno eu hastudiaethau yn y Brifysgol â chyfrifoldebau gofal, megis gofalu am blant, rhieni anabl neu rieni hŷn ac oedolion eraill sy’n dibynnu arnynt.