Mae dechrau yn y Brifysgol yn ddigwyddiad colynnol ym mywyd unrhyw berson. I lawer o fyfyrwyr, mae mynd i ffwrdd i brifysgol yn golygu mynd i fyw oddi cartref am y tro cyntaf. Gall fod yn newid anferthol i’r myfyrwyr newydd, ac yr un mor heriol weithiau i’w rhieni a’u gwarcheidwaid

O ystyried mai chi fu’n brif ddarparwyr gofal i’ch plant, hwyrach y byddwch yn ei chael hin anodd gadael llonydd iddynt ddysgu gofalu amdanynt eu hunain.