Caplaniaeth

Caplaniaeth Amlffydd

Rheolir ein Caplaniaeth Amlffydd gan Reolwr y Gaplaniaeth a'r Rheolwr Cymunedol a Chaplan y Brifysgol (Cristnogol), Mandy Williams, Caplan (Mwslimaidd) amser llawn y Brifysgol, Mohsen El-Beltagi a thîm o bedwar caplan cysylltiol o ledled Abertawe. Mae ein Caplaniaid ar gael drwy gydol eich amser yn Abertawe, ac maent yn hapus i'ch croesawu, waeth ydych chi'n perthyn i unrhyw ffydd ai peidio, i gynnig cefnogaeth a chyfeillgarwch.

Cliciwch yma am y newyddion diweddaraf gan y Gaplaniaeth neu e-bostiwch Chaplaincy.campuslife@swansea.ac.uk