Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Dewch i'n hadnabod ni

Rydym yn ymfalchïo mewn bod yn dîm croesawgar nad yw'n beirniadu. Yn rhan o wasanaethau BywydCampws, ein cartref arferol yw adeilad Keir Hardie ar Gampws Parc Singleton. Fodd bynnag, yn ystod y cyfnod hwn, gallwch gysylltu â'n tîm drwy e-bost.

Rydym yn cynnig cymorth cyfrinachol i'r holl fyfyrwyr, waeth beth yw eich ffydd, eich diwylliant, eich rhyw neu eich tueddfryd rhywiol.

Ein nod yw archwilio ffydd ac ysbrydolrwydd mewn amgylchedd agored a chynhwysol, gan gynnig cyngor ac arweiniad i bawb sy’n gofyn am hynny.

Mae'r llun yn dangos grŵp o fyfyrwyr yn cerdded i'r traeth. Y tu ôl iddynt gwelir y Neuadd Fawr ar Gampws y Bae.
ARCHWILIWCH EIN CALENDR DIGWYDDIADAU

Ein Gwasanaethau: