Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Beth yw wythnos genedlaethol arian myfyrwyr?

Mae Wythnos Genedlaethol Arian Myfyrwyr neu NSMW, yn ymgyrch flynyddol a noddir gan NASMA – Cymdeithas Genedlaethol yr Ymgynghorwyr Ariannol Myfyrwyr. Diben yr ymgyrch yw amlygu a rhoi cyhoeddusrwydd i'r cyngor a'r cymorth ariannol y gall myfyrwyr eu derbyn yn eu prifysgol

Eleni, fe'i cynhelir o 21 tan 25 Chwefror a'r thema fydd Gwario Cynaliadwy. Byddwn yn dod â nifer o adnoddau a gweithdai i'ch helpu i gynllunio a rheoli'ch arian. Cadwch lygad am ddiweddariadau ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol a thrwy'r hashnod #NSMW