Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Drwy gydol eich amser yn Abertawe, byddwn yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau a mentrau y gallwch chi fod yn rhan ohonynt a fydd yn eich helpu i rwydweithio, datblygu sgiliau newydd a'ch helpu ar eich taith entrepreneuriaidd.
Mae'n syml iawn e-bostiwch ni a chofrestrwch i gael gwybod mwy.

person typing on laptop

2022

Digwyddiadau'r Gorffennol