Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
times higher education award logo

Prifysgol Abertawe ar restr fer Gwobr Addysg Uwch y Times

Mae Prifysgol Abertawe wedi’i chynnwys ar y rhestr fer ar gyfer gwobr Prifysgol Entrepreneuraidd Neilltuol y Flwyddyn yn Times Higher Education Awards 2021. 

Mae’r Times Higher Education Awards, sy’n cael eu hadnabod yn eang fel "Gwobrau Oscar addysg uwch", yn gydnabyddiaeth wych o ymdrechion gan brifysgolion mewn nifer o gategorïau. Mae aelodau’r tîm Mentergarwch wrth eu boddau i gael eu cynnwys ar y rhestr fer ac maent yn edrych ymlaen at y seremoni wobrwyo a gynhelir yn Llundain ym mis Tachwedd eleni. 

Am ragor o wybodaeth am y rhestr fer ac i weld pwy arall sydd wedi cael ei enwebu ar gyfer y wobr, ewch i wefan Times Higher Education