Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Dilynwch y newyddion diweddaraf am entrepreneuriaeth a datblygiadau yn Abertawe

2022

Awst 8fed: Mae dau fusnes dan arweiniad graddedigion o Brifysgol Abertawe wedi derbyn yr anrhydeddau mwyaf yng Ngwobrau Busnesau Newydd Cymru eleni

3ydd o Fawrth: Cyrhaeddodd myfyriwr o Brifysgol Abertawe rownd gyn-derfynol Cystadleuaeth Technoleg Gwerthwyr Ceir Keyloop 2022 

10fed o Fawrth: Myfyriwr o Brifysgol Abertawe ymhlith y rhai a gymerodd ran yn y Gystadleuaeth Dechnoleg Deliwr

2021

22ain Rhagfyr: Myfyriwr Abertawe yn Rhoi Llais i Bobl Ifanc gyda Busnes Siarad Cyhoeddus

3ydd Rhagfyr: Yr Entrepreneur Myfyrwyr yn Helpu Pobl Ifanc â Hyder Cyhoeddus

16eg Medi: Prifysgol Abertawe i gynnal cynhadledd entrepreneuriaeth ryngwladol

11eg Awst: Mae Sefydliadau Addysg Uwch Cymru yn ganolbwynt ar gyfer busnesau newydd

4ydd: Myfyriwr yn ennill £1,000 drwy gynllun Santander i gefnogi ei fusnes gemau cyfrifiadurol llawrydd

2il Mehefin: Mae sylfaenydd Starling Bank, Ann Boden, yn siarad am ei llwyddiannau a'i brwydrau ariannol

6ed Mai: The Big Pitch yn hybu syniadau busnes myfyrwyr entrepreneuraidd 

3 Mai: Cyn-fyfyriwr Prifysgol Abertawe, Naomi Snelling, a'i thaith o Newyddiaduriaeth i fod yn Entrepreneur

15fed Ebrill: Penodwyd Cyn-fyfyriwr Prifysgol Abertawe ac Entrepreneur yn Gyfarwyddwr Anweithredol Banc Datblygu Cymru  

2020

17eg Rhagfyr: Syniadau Mawr Cymru yn cefnogi myfyrwyr Cymru trwy greu'r "Farchnad Myfyrwyr Cymru" ar y cyd â Phrifysgolion Cymru
9fed Rhagfyr: Graddedig o Brifysgol Abertawe wedi'i enwi yng Nghymru '35 "Dan 35"

2il Rhagfyr: 4 o Raddedigion Prifysgol Abertawe wedi'u henwi yng Nghymru "35 o dan 35"

30ain Tachwedd: Entrepreneur Graddedig Prifysgol Abertawe yn Datblygu Ap Newydd

20fed Tachwedd: Mae partneriaeth menter gyda 4theRegion yn rhoi aelodaeth am ddim i Abertawe i "Cychwyn yn y Rhanbarth"

19eg Tachwedd: Holi ac Ateb gyda'r myfyriwr Entrepreneur Josh Blackhurst

13eg Tachwedd: Graddedig Prifysgol Abertawe yn datblygu ap newydd

30ain Medi: Tîm Menter Prifysgol Abertawe yn derbyn clod cenedlaethol

27ain Awst: Mae Graddedig Peirianneg Abertawe yn sefydlu busnes cacennau yn ystod Lockdown

11eg Awst: Abertawe yn 4ydd yn y DU i gychwyn busnes

11eg Awst: Yr hyn oedd gan fusnesau Abertawe i'w ddweud am y ddinas yn cael ei henwi'n un o'r goreuon yn y DU ar gyfer busnesau newydd

22ain Gorffennaf: Sefydlodd graddedig o Brifysgol Abertawe a Paralympiad Liz Johnson The Ability People i unioni'r bwlch cyflogaeth i bobl ag anableddau.

21ain Gorffennaf: Myfyrwyr Abertawe yn lansio busnes ar ôl graddio

Mehefin / Gorffennaf: Cylchlythyr Menter

8-12 Mehefin: Wythnos Cychwyn yr Haf

Mai: Rhaglen Cyflymydd Rhithiol

Mai: Cylchlythyr Menter

Ebrill 1af: Cystadleuaeth y Cae Mawr

Ebrill: Cylchlythyr Menter

26 Mawrth: Myfyriwr Prifysgol Abertawe yn cynhyrchu tariannau wyneb i amddiffyn Staff y GIG gan ddefnyddio Argraffu 3D

4ydd Chwefror: ProColl yn ennill gwobr Ymchwil ac Arloesi am effaith y diwydiant

3ydd Chwefror: Mae StartUps.co.uk yn cynnwys Maria Marling, sydd wedi graddio ym Mhrifysgol Abertawe, ac sydd wedi cychwyn busnes yn gwerthu pasteiod fegan.

13eg Ionawr: Menter Prifysgol Abertawe yn serennu mentoriaeth gan Brif Weithredwyr Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe

 

2019

6 Mehefin 2019: Go Go Coffee - Myfyriwr yn agor busnes coffi ‘Unigryw a Chynaliadwy’ yng nghefn ei gar
3rd Mehefin 2019: Finery Media - Top Dog yw’r cyflogwr gorau
30 Mai 2019: The Big Pitch 2019 - Myfyrwyr yn arddangos eu syniadau busnes
22 Mai 2019: Yr ap sy’n mynd i’r afael ag unigedd – syniad dyfeisiwr o Abertawe’n cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth fyd-eang
9 Mai 2019: USHALL – Myfyriwr o Abertawe’n gweddnewid y farchnad ffrogiau prom trwy lansio busnes newydd
15 Chwefror 2019: Bydd gwobr o fri yn helpu myfyrwyr i fynd â’u cynhyrchion i’r farchnad.
12 Chwefror 2019: Yr Elyrch yn cyrraedd Hackosphere
10 Ionawr 2019: Canisha Chakadya ar lansiad ei Menter Gymdeithasol 

2018

21 Awst 2018: Joseph Newton ar ei interniaeth
6 Awst 2018: Joe Charman, ar ei fusnes Pilot Plus
14 Mehefin 2018: Sneaker Finder win award
2 Ebrill 2018: Jackson Pickard, OxyOse amongst 30 young Welsh firms aiming to make it big
2 Ionawr 2018: Nathan John of Rewise with Music to his ears

2017

21 Rhagfyr 2017: Ysgol Reolaeth Abertawe'n falch o fod yn noddwr Dreigiau Busnes Ifanc
13 Tachwedd 2017: Abertawe yn lansio deorfa newydd i fyfyrwyr 
10 Tachwedd 2017: Abertawe'n dathlu partneriaeth â Santander wrth adnewyddu cytundeb

2016

11 Mawrth 2016: Entrepreneur o Abertawe ymhlith 4 myfyriwr yn y DU i gystadlu am wobr ryngwladol

2015

9th Rhagfyr  2015: Prifysgol Abertawe yn ennill  Gwobr Gwesteiwr Effaith Uchel Wythnos Mentergarwch Fyd-eang 2015
23rd Chwefror 2015: Abertawe'n lansio'r modiwl traws-gampws cyntaf

2014

5th Tachwedd 2014: Cwrdd â'r entrepreneur graddedig - awgrymiadau ar sut i ddechrau busnes
19 Mai 2014: Abertawe yw canolfan Gŵyl Ryngwladol Entrepreneuriaeth Cymru

2013

20 Mehefin 2013: Y myfyriwr busnes arobryn Peter yn gwreiddio ei sgiliau entrepreneuriaeth.