Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Dilynwch y newyddion diweddaraf am entrepreneuriaeth a datblygiadau yn Abertawe

2019

6 Mehefin 2019: Go Go Coffee - Myfyriwr yn agor busnes coffi ‘Unigryw a Chynaliadwy’ yng nghefn ei gar
3rd Mehefin 2019: Finery Media - Top Dog yw’r cyflogwr gorau
30 Mai 2019: The Big Pitch 2019 - Myfyrwyr yn arddangos eu syniadau busnes
22 Mai 2019: Yr ap sy’n mynd i’r afael ag unigedd – syniad dyfeisiwr o Abertawe’n cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth fyd-eang
9 Mai 2019: USHALL – Myfyriwr o Abertawe’n gweddnewid y farchnad ffrogiau prom trwy lansio busnes newydd
15 Chwefror 2019: Bydd gwobr o fri yn helpu myfyrwyr i fynd â’u cynhyrchion i’r farchnad.
12 Chwefror 2019: Yr Elyrch yn cyrraedd Hackosphere
10 Ionawr 2019: Canisha Chakadya ar lansiad ei Menter Gymdeithasol 

2018

21 Awst 2018: Joseph Newton ar ei interniaeth
6 Awst 2018: Joe Charman, ar ei fusnes Pilot Plus
14 Mehefin 2018: Sneaker Finder win award
2 Ebrill 2018: Jackson Pickard, OxyOse amongst 30 young Welsh firms aiming to make it big
2 Ionawr 2018: Nathan John of Rewise with Music to his ears

2017

21 Rhagfyr 2017: Ysgol Reolaeth Abertawe'n falch o fod yn noddwr Dreigiau Busnes Ifanc
13 Tachwedd 2017: Abertawe yn lansio deorfa newydd i fyfyrwyr 
10 Tachwedd 2017: Abertawe'n dathlu partneriaeth â Santander wrth adnewyddu cytundeb

2016

11 Mawrth 2016: Entrepreneur o Abertawe ymhlith 4 myfyriwr yn y DU i gystadlu am wobr ryngwladol

2015

9th Rhagfyr  2015: Prifysgol Abertawe yn ennill  Gwobr Gwesteiwr Effaith Uchel Wythnos Mentergarwch Fyd-eang 2015
23rd Chwefror 2015: Abertawe'n lansio'r modiwl traws-gampws cyntaf

2014

5th Tachwedd 2014: Cwrdd â'r entrepreneur graddedig - awgrymiadau ar sut i ddechrau busnes
19 Mai 2014: Abertawe yw canolfan Gŵyl Ryngwladol Entrepreneuriaeth Cymru

2013

20 Mehefin 2013: Y myfyriwr busnes arobryn Peter yn gwreiddio ei sgiliau entrepreneuriaeth.