Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Lleoliad Entrepreneuriaeth

Ffotograff o fyfyriwr, Toby Benson

BA mewn Rheolaeth Fusnes 2017-2020

Daeth Toby Benson, sy'n fyfyriwr yn ei ail flwyddyn yn astudio Rheolaeth Fusnes, i Ginio Gala Flynyddol Academi Cyflogadwyedd Abertawe (SEA) lle cyfarfu â Mark Douglas a Jeremy Stephens o Aspire2Be a holi am brofiad gwaith gyda'r cwmni.

Yn ystod ei interniaeth, lluniodd Toby bapur cynhwysfawr am gymhwysedd digidol myfyrwyr. Mae hyn wedi rhoi mewnwelediad newydd i Aspire2Be i'r heriau digidol y mae myfyrwyr yn eu hwynebu, y mae'r cwmni'n gobeithio y bydd yn eu cynorthwyo i nodi cyfleoedd newydd yn y sector Addysg Uwch.

Yn ogystal â chynnig profiad gwaith ymarferol a'u helpu i fagu hyder, roedd Toby'n gallu ehangu ei rwydwaith, sef The Entrepreneurs Network (y mae Toby yn llywydd arno - yn ystod ei interniaeth. Gan dynnu ar gysylltiadau Aspire2Be, achubodd Toby ar gyfle newydd gyda Natwest Entrepreneurship Hub a gytunodd i gydweithio â'r Entrepreneurs Network i ddarparu mwy o adnoddau i fyfyrwyr sy'n dewis cynnal eu busnes eu hunain fel rhan o flwyddyn mewn diwydiant.

“Roedd y rhyddid hwn i wneud fy mhenderfyniadau fy hun yn enwedig o werthfawr gan yr oedd yn teimlo fy mod i'n cael fy nhrin fel rhywun proffesiynol a bod fy sgiliau a'm cyfraniad yn cael eu gwerthfawrogi."