Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

MSc mewn Rheoli Peirianneg Gynaliadwy ar gyfer Datblygiadau Rhyngwladol

Dyma raglen feistr sy’n hynod drawsddisgyblaethol (Peirianwyr, Gwyddonwyr a Gwyddonwyr Cymdeithasol) lle mae myfyrwyr yn dysgu ac yn profi eu nodweddion entrepreneuraidd mewn prosiectau go iawn yn y wlad gyda rhanddeiliaid go iawn ac amcanion i’w cyflawni. Y nod yw datblygu ymarferwyr sy’n gallu meddwl yn gyflym, sy’n hyblyg ac yn greadigol i gefnogi atebion cynaliadwy ym maes peirianneg.

“Cyfle gwych i ddatblygu’n bersonol ac yn broffesiynol, mae’r cwrs hwn wedi llywio fy nyheadau ac wedi gwella fy rhagolygon o ran gyrfa yn sylweddol.” Arron Goodfellow, Peiriannydd Mecanyddol

“Mae’r modiwl hwn wedi fy nysgu i wneud penderfyniadau gwybodus, dyma rinwedd arweinydd trawsffurfiol.” Simon Ntramah, Peiriannydd Sifil