Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Enillydd y Gystadleuaeth

Ffotograff o'r myfyriwr Joe Newton James Andrew

BSc mewn Bioleg 2015-2018

Cafodd taith entreprenteuraidd addawol James hwb enfawr pan enillodd wobr yng nghystadleuaeth "The Big Pitch" Prifysgol Abertawe. Mae James wedi mynd i sawl gweithdy Entrepreneuriaeth a gwobrwywyd ei ymrwymiad pan gafodd leoliad mawreddog yng Nghanada i weithio ochr yn ochr â Syr Terry Matthews OBE. Crëwyd argraff mor dda ar un o feirniaid y gystadleuaeth fel y cafodd James ei wahodd i wneud cais ar gyfer y rhaglen Alacrity, sef rhaglen 15 mis  sy'n cynnig hyfforddiant busnes ymarferol, sgiliau meddalwedd a mentora i raddedigion er mwyn iddynt ddatblygu fel entrepreneuriaid a lansio eu cwmnïoedd technoleg eu hunain yn y DU.

“Mae'r tîm menter yn wych ac yn gwneud pob ymdrech bosib i helpu entrepreneuriaid ifanc i lwyddo. Dwi eisoes wedi elwa o fentora gwych a chyfleoedd enfawr sy'n newid bywydau.”