Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Addewid i helpu a chefnogi ein cenhedlaeth nesaf o fyfyrwyr

eisteddodd dau fyfyriwr wrth y bwrdd

gymryd rhan

Fel partner Abertawe neu fyfyriwr, gobeithiwn fod yr addysg a'r cyfleoedd a gawsoch chi tra oeddech chi yma yn astudio wedi'ch arwain at bethau gwych a bod gennych gysylltiad ac ymdeimlad o berthyn â'r Brifysgol. Felly, rydym yn gofyn am eich addewid i helpu a chefnogi ein cenhedlaeth nesaf o fyfyrwyr a rhoi rhywbeth yn ôl i'n cymuned.

Gallwch gymryd rhan mewn ffyrdd amrywiol:

  • Eich amser (dod yn ôl i'r Brifysgol ac ysbrydoli myfyrwyr drwy sgyrsiau neu drwy fod yn feirniaid cystadlaethau).
  • Mentora myfyrwyr sy'n dymuno datblygu gyrfa yn eich diwydiant
  • Lleoliadau neu interniaethau entrepreneuraidd yn eich cwmni (yn lleol, yn genedlaethol neu'n rhyngwladol)
  • Rhodd ariannol i gefnogi cyflwyno Addysg Entrepreneuraidd a sefydlu cronfa
  • Hyrwyddo'r hyn mae'r Brifysgol yn ceisio ei gyflawni yn eich rhwydwaith er mwyn i eraill gymryd rhan
  • Cynnig problemau i'n myfyrwyr weithio arnynt, megis prosiectau "byd go iawn"
  • Dod yn aelod o Brifysgol Abertawe: LINC Rhwydwaith Busnes y Brifysgol
  • Awgrymiadau eraill ynghylch y ffordd yr hoffech chi gymryd rhan

Rhowch rodd