Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Tystysgrif mewn Entrepreneuriaeth

eisteddodd myfyrwyr gwrywaidd a benywaidd wrth ddesg yn cydweithio.

Adroddiadau Cyflawniadau Addysg Uwch (HEAR): “Tystysgrif mewn Entrepreneuriaeth”

Adroddiadau Cyflawniadau Addysg Uwch (HEAR): Dyfernir gwobr "Tystysgrif mewn Entrepreneuriaeth"  i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig sydd wedi archwilio a dangos eu gallu i feddwl ac ymddwyn mewn ffordd fentrus, boed mewn cyd-destun busnes, menter gymdeithasol, arloesedd technolegol neu mewn cwmni,  neu o fewn y Brifysgol er budd myfyrwyr eraill.

Mae pum llwybr er mwyn llwyddo i gael y wobr efydd, arian neu aur:

  1. Arwain wrth greu menter newydd – sefydlu busnesau masnachol o'r newydd
  2. Arwain entrepreneuriaeth gymdeithasol neu ddiwylliannol – creu ateb i ddiwallu angen neu fodloni galw yn y gymdeithas neu yn y gymuned
  3. Arwain arloesi technoleg – trosglwyddo syniadau newydd i gysyniadau am gynnyrch newydd
  4. Arwain arloesedd sefydliadol – gwneud gwahaniaeth mewn sefydliad drwy feddwl a gweithredu arloesol
  5. Arwain datblygu cyfleoedd entrepreneuraidd er budd myfyrwyr eraill y Brifysgol

Mae tri cham i'r broses dyfarnu gwobrau:

BETH NESAF?

Y cyfan sydd angen gwneud yw e-bostio ni gyda'ch llwybr dewisol, eich gweithredu arfaethedig, eich amserlenni a'ch canlyniadau, yn ogystal â gwybodaeth myfyriwr safonol.

Bydd  Gweinydd y Wobr Fentergarwch yn gwirio'r holl wybodaeth myfyriwr sy'n cael ei derbyn ar y ffurflen ar-lein.