Coronafeirws: y diweddaraf

Gall y Tîm Entrepreneuriaeth eich helpu i ddatblygu'ch sgiliau a

magu profiad gwerthfawr a fydd yn eich paratoi ar gyfer y byd entrepreneuriaeth

eisteddodd myfyrwyr gwrywaidd a benywaidd wrth ddesg yn cydweithio.

E-bostiwch ni neu drwy ein tudalen Facebook

Enw Cyswllt Ffôn E-bost
Emma Dunbar Pennaeth Ymgysylltu, Arloesi ac Entrepreneuriaeth 01792 (60) 6471  E.J.Dunbar@swansea.ac.uk
Kelly Jordan Swyddog Menter 01792 (51) 3725 k.l.jordan@swansea.ac.uk