Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Cwestiwn: Ydych chi erioed wedi meddwl am fod yn entrepreneur?

Cwestiwn: Ydych chi erioed wedi bod yn rhwystredig am rywbeth neu wedi sylwi ar angen yn y farchnad nad yw’n cael ei ddiwallu ar hyn o bryd?

Mae dechrau busnes yn haws nag ydych chi'n meddwl a gall fod yn hynod werthfawr. Mae hefyd yn un o'r ffyrdd gorau i ddatblygu sgiliau busnes – gallech chi ddysgu mwy drwy gynnal eich busnes eich hun am 6 mis nag y byddech chi wrth weithio am ychydig flynyddoedd mewn cwmni. Felly hyd yn oed os nad yw'ch syniad cyntaf yn gweithio, byddwch yn ennyn profiad a fydd yn eich gwneud chi’n llawer mwy cyflogadwy.

Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.