Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Croeso i'r Ysgol Rheolaeth

Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi yn yr Wythnos Groeso. Bydd rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau yn ystod yr wythnos a gobeithiwn y bydd hon yn rhoi digon o wybodaeth ac ysbrydoliaeth i chi wrth i chi ddechrau eich rhaglen astudio. Bydd llawer o gyfleoedd hefyd i gymdeithasu â'r myfyrwyr eraill ar eich cwrs a dysgu am y cymorth a fydd ar gael i chi wrth i chi astudio.

Rydym yn gweithio ar eich amserlen Wythnos Groeso, a bydd yn cael ei diweddaru’n fuan. Rydym yn eich annog i gymryd rhan mewn cynifer o'r gweithgareddau hyn â phosib.

Sylwer bod hon yn wahanol i'ch amserlen addysgu a fydd ar waith pan fydd y darlithoedd yn dechrau ddydd Llun 30 Ionawr.

Dydd Mawrth 24 Ionawr

 10.00 - 11.00  Sgwrs Groeso 

 

Lleoliad: Awditoriwm Syr Stanley Clarke, Y Neuadd Fawr

 

 11.00 - 12.00 Sesiwn Camau Cyntaf

 

Awditoriwm Syr Stanley Clarke, Y Neuadd Fawr

 

 

14.00 - 16.00 Ymsefydlu


Awditoriwm Syr Stanley Clarke, Y Neuadd Fawr

 

Dydd Iau 26 Ionawr

Oes gennych gwestiynau?

Tîm Gwybodaeth Myfyrwyr eich Ysgol fydd eich cyswllt cyntaf ar gyfer cael cyngor, cyfeirio ac ymholiadau cyffredinol. Cewch gyfle i gwrdd â'r tîm yn ystod yr Wythnos Groeso, yn y sesiynau Camau Cyntaf ac yn nigwyddiadau cymdeithasol eich Ysgol.

Gallwch gysylltu â nhw drwy e-bost ac ar ôl i chi gyrraedd, galwch heibio i'w gweld yn Nerbynfa adeilad yr Ysgol Reolaeth.

Dyma atebion i rai cwestiynau cyffredin yn y Gyfadran. Os oes gennych ragor o gwestiynau, mae croeso i chi anfon e-bost atom ni!

Cwestiynau Cyffredin

Os oes gennych unrhyw cwestiwn am eich amserlen, cysylltwch a studentsupport-management@abertawe.ac.uk