Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Rhaglenni a Modiwlau

Am holl wybodaeth ein rhaglenni a modiwlau, ewch i gatalog modiwlau'r brifysgol.

Os oes gennych ragor o gwestiynau, cysylltwch â'r Swyddfa Gwybodaeth Myfyrwyr.