Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

SESIWN HOLI AC ATEB CYFADRAN Y DYNIAETHAU A’R GWYDDORAU CYMDEITHASOL

Bydd Tîm Cymorth Myfyrwyr Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol wrth law i ateb eich cwestiynau am ymuno â ni yma yn Abertawe. Mae Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol yn cynnwys yr ysgolion canlynol:

Bydd y sesiynau Holi ac Ateb ar agor rhwng 1pm a 3pm ddydd Mawrth 20 Medi a dydd Iau 22 Medi

SGWRS HOLI AC ATEB