Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Rydym yn gofyn i bob myfyriwr gymryd rhan mewn profion COVID-19 asymptomatig pan fydd yn dychwelyd i’r brifysgol. Bydd hyn yn rhoi gwybod i’r rhai sy’n asymptomatig ac a allai ledaenu’r feirws fod yn rhaid iddynt hunanynysu.  Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cymryd rhan yn y profion asymptomatig i helpu i gadw cymuned eich prifysgol yn ddiogel a helpu i gadw gweithgarwch yn y cnawd yn y brifysgol yn ddiogel ac yn agored.

Mae’r profion ar gael yn rhad ac am ddim a gellir casglu profion o'r ddau gampws. Mae trwydded gyda UKHSA yn ein galluogi i wneud hyn. Ni fydd profion Covid ar gael ar y campws ar ôl 31 Mawrth. Hyd at y dyddiad hwnnw, bydd citiau ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener o dderbynfeydd yr adeiladau canlynol: 

  • Parc Singleton – yn y derbynfeydd yn Adeilad Wallace, ILS1, Tŷ Fulton (9.30 – 1.30 yn unig), y Techniwm Digidol ac Adeilad Keir Hardie.
  • Campws y Bae – yn y derbynfeydd yn Adeilad Canolog Peirianneg, yr Ysgol Reolaeth, Y Coleg 

Gallwch archebu pecynnau profi gartref llif unffordd ar GOV.UK. Gallwch archebu 1 pecyn profi cartref (7 prawf) ar y tro. Mae’n cymryd 1 i 2 diwrnod i’w danfon.

Gallwch hefyd gasglu’r pecynnau profion. Dod o hyd i’ch man casglu agosaf a’r amseroedd agor (ar nhs.uk).

Gallwch gasglu profion COVID-19 cyflym o’r rhan fwyaf o fferyllfeydd. Darganfyddwch a oes fferyllfa yn eich ardal chi yn cynnig y gwasanaeth hwn.

Hyd yn oed os nad oes symptomau gennych chi, argymhellwn eich bod chi’n cynnal prawf ddwywaith yr wythnos er mwyn eich cadw eich hun, eich teulu, eich ffrindiau, a’r gymuned yn ddiogel.  Nid yw tua 1 o bob 3 o bobl sydd â’r coronafeirws yn dangos unrhyw symptomau, ond mae’n dal yn bosibl iddynt heintio eraill.