Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Profion Llif Unffordd

Rydym yn gofyn i bob myfyriwr gymryd rhan mewn profion COVID-19 asymptomatig pan fydd yn dychwelyd i’r brifysgol. Bydd hyn yn rhoi gwybod i’r rhai sy’n asymptomatig ac a allai ledaenu’r feirws fod yn rhaid iddynt hunanynysu.  Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cymryd rhan yn y profion asymptomatig i helpu i gadw cymuned eich prifysgol yn ddiogel a helpu i gadw gweithgarwch yn y cnawd yn y brifysgol yn ddiogel ac yn agored.

Mae’r profion ar gael yn rhad ac am ddim.

Gallwch archebu pecynnau profi gartref llif unffordd ar GOV.UK. Gallwch archebu 1 pecyn profi cartref (7 prawf) ar y tro. Mae’n cymryd 1 i 2 diwrnod i’w danfon.

Gallwch hefyd gasglu’r pecynnau profion. Dod o hyd i’ch man casglu agosaf a’r amseroedd agor (ar nhs.uk).

Gallwch gasglu profion COVID-19 cyflym o’r rhan fwyaf o fferyllfeydd. Darganfyddwch a oes fferyllfa yn eich ardal chi yn cynnig y gwasanaeth hwn.

Hyd yn oed os nad oes symptomau gennych chi, argymhellwn eich bod chi’n cynnal prawf ddwywaith yr wythnos er mwyn eich cadw eich hun, eich teulu, eich ffrindiau, a’r gymuned yn ddiogel.  Nid yw tua 1 o bob 3 o bobl sydd â’r coronafeirws yn dangos unrhyw symptomau, ond mae’n dal yn bosibl iddynt heintio eraill.

Gallwch alw heibio ein canolfannau profi ar y ddau gampws i gasglu pecyn profi gartref Covid-19 am ddim drwy gydol mis Awst a mis Medi. Gallwch alw heibio heb apwyntiad.

  • Creu Taliesin ar Gampws Singleton o 9.30am i 3pm, bob dydd wythnos.
  • The Core ar Gampws y Bae o 9.30am i 3pm, bob dydd wythnos.

Mae’r pecynnau profi cartref ar gael am ddim i'w casglu o nifer o leoliadau lleol. Gweler y rhestr ar-lein bresennol ar gyfer oriau agor a mannau casglu. Gellir archebu'r pecynnau ar-lein hefyd.