Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

GWYBODAETH I FYFYRWYR YMCHWIL ÔL-RADDEDIG

 

Rydym yn cydnabod bod pandemig y coronafeirws yn ddigynsail ac felly rydym yn rhoi mesurau ar waith i gefnogi myfyrwyr ymchwil Ôl-raddedig.

Mae’r Brifysgol wedi gweithio i sicrhau bod y sefyllfa bresennol yn cael cyn lleied o effaith â phosib ar eich astudiaethau a’ch gwaith ymchwil drwy symud gweithgareddau ar-lein. Mae hyn yn cynnwys goruchwyliaeth, asesu a dilyniant (gan gynnwys arholiadau Viva, cyflwyno traethodau estynedig a chadarnhau ymgeisyddiaeth).

Gallwch gael mynediad at amrywiaeth o adnoddau iechyd a lles i’ch cefnogi yn ystod y cyfnod hwn, ac os ydych yn gofidio am yr effaith ar eich gwaith ymchwil, cysylltwch â’ch tîm goruchwylio i drafod eich opsiynau.

Yr wybodaeth ddiweddaraf

Rydym yn monitro’r sefyllfa, felly gwiriwch y wefan hon yn rheolaidd i gael y cyngor diweddaraf.

Ar gyfer ymholiadau myfyrwyr, e-bostiwch

myunisupport@abertawe.ac.uk neu postgraduate-research@abertawe.ac.uk


A fydd hyn yn effeithio ar fy nilyniant?

Cyllid