Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mae pob bwrdd iechyd yng Nghymru’n cynnig brechiadau Covid-19 i bobl 18-30 oed ar hyn o bryd. Os ydych wedi cofrestru gyda meddyg teulu lleol, byddant yn cysylltu â chi gyda manylion eich apwyntiad brechu.  Serch hynny, gallwch gael brechiad drwy gysylltu â’ch bwrdd iechyd lleol os nad ydych wedi cofrestru gyda meddyg teulu lleol eto.

Rydym yn eich annog i gael brechlyn fel y ffordd orau o amddiffyn yn erbyn Covid-19. Mae rhagor o wybodaeth benodol i fyfyrwyr cartref a rhyngwladol sefydliadau addysg uwch ar gael yma. E-bostiwch myunisupport@abertawe.ac.uk os oes gennych gwestiynau neu bryderon sy’n ymwneud â Covid-19.

t y gall myfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru a myfyrwyr sy’n dychwelyd i Gymru gael y ddau ddos o’r brechlyn o fewn 12 wythnos:

Brechiadau COVID-19 i fyfyrwyr Addysg Uwch