Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Canllawiau i Aelwydydd ar gyfer Myfyrwyr yn ystod Covid-19

Yn dilyn diweddariad gan Lywodraeth Cymru i’w Chanllawiau Covid-19 ar gyfer Addysg Uwch, rydym wedi creu tudalen o Gwestiynau Cyffredin i'ch helpu i ddeall beth mae'r rheoliadau yn ei olygu i chi a'ch sefyllfa fyw.


Gofynnir i chi bob amser ystyried y risgiau ychwanegol sy'n gysylltiedig â chwrdd â phobl eraill. Dylech gynllunio'n ofalus cyn symud rhwng eich llety yn ystod y tymor a'ch llety y tu allan i'r tymor er mwyn lleihau'r risg o ledaenu'r feirws drwy'r gymuned.

Mae'r wybodaeth hon yn seiliedig ar gyhoeddiadau Llywodraeth Cymru ac rydym wedi ychwanegu rhai canllawiau lleol hefyd er mwyn cadw ein campysau a'r gymuned leol yn ddiogel.

Os oes gennych gwestiynau am y cyngor isod, cysylltwch â thîm MyUni Support drwy e-bostio myunisupport@abertawe.ac.uk.