Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Rheoliadau Llywodraeth Cymru yn dilyn cyfnod cau’r cylch cenedlaethol

O 28 Rhagfyr, bydd Cymru gyfan yn symud i lefel rhybudd 4 er mwyn rheoli coronafeirws. Canllawiau i ddiogelu eich hun yn ystod cyfnod y coronafeirws a pha reolau sydd yn eu lle i ddiogelu pobl.

Rheoliadau coronafeirws

Amgylchiadau Esgusodol

Blue square

Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig

Blue square