Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Rheoliadau Llywodraeth Cymru yn dilyn cyfnod cau’r cylch cenedlaethol

Canllawiau i ddiogelu eich hun yn ystod cyfnod y coronafeirws a pha reolau sydd yn eu lle i ddiogelu pobl.

Canllawiau coronafeirws

Profion Llif Unffordd

Hyd yn oed os nad oes symptomau gennych chi, argymhellwn eich bod chi’n cynnal prawf ddwywaith yr wythnos er mwyn eich cadw eich hun, eich teulu, eich ffrindiau, a’r gymuned yn ddiogel.  Nid yw tua 1 o bob 3 o bobl sydd â’r coronafeirws yn dangos unrhyw symptomau, ond mae’n dal yn bosibl iddynt heintio eraill.

Mae pecynnau profi gartref bellach ar gael i’w casglu ar Gampws y Bae a Champws Parc Singleton. 

  • Creu Taliesin ar Gampws Singleton o 9.30am i 11.30am. Mae'r canolfannau profi ar agor bob dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener ac nid oes angen i chi drefnu apwyntiad.
  • Y Twyni, Ystafell 002 ar Gampws y Bae o 9.30am i 11.30am. Mae'r canolfannau profi ar agor bob dydd Mawrth a Ddydd iau ac nid oes angen i chi drefnu apwyntiad.

Mae’r pecynnau profi cartref ar gael am ddim i'w casglu o nifer o leoliadau lleol. Gweler y rhestr ar-lein bresennol ar gyfer oriau agor a mannau casglu. Gellir archebu'r pecynnau ar-lein hefyd.

Amgylchiadau Esgusodol

Blue square