Coronafeirws: y diweddaraf
group of students working together outside

Gwybodaeth myfyrwyr presennol

Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth am raglenni, dewis modiwlau ac amserlenni.

Mae'n Ymgynghorwyr Gwybodaeth Myfyrwyr wrth law i'ch cefnogi ar eich taith yma i'r Ysgol Reolaeth. Os oes gennych ymholiad nad oes ateb iddo yma, cysylltwch â somsupport@swansea.ac.uk.

Rhaglenni a Modiwliau

Am holl wybodaeth ein rhaglenni a modiwlau, ewch i gatalog modiwlau'r brifysgol.

Os oes gennych ragor o gwestiynau, cysylltwch â'r Swyddfa Gwybodaeth Myfyrwyr.