Coronafeirws: y diweddaraf

Gwybodaeth i Fyfyrwyr Presennol Yr Ysgol Reolaeth

Yma cewch wybodaeth sy'n berthnasol i chi fel myfyriwr presennol yn yr Ysgol Reolaeth.

Gallwch gael gwybod rhagor am yr adnoddau a'r cymorth sydd ar gael i chi yn ogystal â chyfleoedd i feithrin sgiliau cyflogadwyedd.

Diweddariad am Covid-19:

Mae staff yr Ysgol Reolaeth yn gweithio o bell ar hyn o bryd o ganlyniad i gau’r adeilad nes y bydd newyddion pellach.

Nid oes gan staff fynediad at eu ffonau gwaith na’r switsfwrdd felly yn ystod y cyfnod hwn, rydym yn eich annog i gysylltu â ni drwy e-bost. I gysylltu â’n timoedd, cliciwch yma.

Lawrlwythwch ein Llyfr Amgylchiadau Esgusodol

Cymdeithasau Myfyrwyr

Cliciwch ar y dolenni isod i gael gwybod sut y gallwch ymuno â chymdeithasau myfyrwyr yr Ysgol Reolaeth.

Ewch i dudalennau Undeb y Myfyrwyr er mwyn gweld pa gymdeithasau myfyrwyr eraill y gallwch ymuno â nhw.

Eich cynrychiolwyr myfyrwyr

Cymunedau a chyrsiau

Lawrlwythwch Ap Orb Myfyrwyr yr Ysgol Reolaeth

Beth yw'r ORB myfyrwyr?
Mae’r ORB Myfyriwr yn ganlyniad o gydweithio dros y flwyddyn ddiwethaf rhwng yr Ysgol Rheolaeth, Myfyriwr yn ei flwyddyn derfynol, ac ORB Universe Ltd. Wnaeth y cwmni creu'r ORB. Mae’n canoli’r gwasanaethau mae eich cyd-fyfyrwyr wedi dweud rydych chi’n defnyddio, ac yn angen.

Gallwch weld – Amserlenni, Blackboard, y Llyfrgell, a llawer mwy.

Lawrlwytho ar gyfer iOS
Chwiliwch am: Orb Myfyrwyr

Ton - Llwyfan ariannu torfol ar gyfer myfyrwyr

Wave logo

Ton yw’r platfform cyllido torfol penodol i Brifysgol Abertawe. Mae’n galluogi myfyrwyr presennol ac aelodau o’r Brifysgol i fanteisio ar gyllido torfol i roi eu dychymyg ar waith, datblygu eu diddordebau, a gwireddu syniadau a phrosiectau creadigol ac arloesol. Bydd y prosiectau a’r syniadau hyn yn cael effaith ar draws y sefydliad a’r gymuned ehangach.

Ton yn rhoi ichi’r rheolaeth i wneud gwahaniaeth.

Ewch i wefan y Ton am fwy o wybodaeth.