Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Gwybodaeth am Myfyrwyr

 

Ar y wefan yma fyddech chi'n darganfod gwybodaeth i chi fel myfyrwyr yn Yr Ysgol Reolaeth. Yn is, mae'r ffurflen newydd i Newid eich Modiwlau, Trosglwyddo eich Rhaglen, ac ein gwasanaeth chat. Yn dod yn fuan fydd y Canllaw myfyrwyr Yr Ysgol Rheolaeth 20/21, a fydd yn ar gael yn y dyddiau nesaf.

Hefyd fyddech yn gweld cysylltiau i ddigwyddiadau sy'n cymryd lle yn eich adrannau o astudiaeth, a thudalennau "Sut i ddefnyddio" Canvas, yr amgylchedd dysgu rhithiol y brifysgol.

I gadw'n wybodus am COVID-19, mae yna gyswllt i'r tudalen MyUni.

Hefyd, ar ein tudalen Eich Llais, Eich Cymuned, cewch wybodaeth am eich Cynrychiolwyr Pwnc a’ch Cynrychiolwyr Myfyrwyr, cymdeithasau, Undeb y Myfyrwyr, arolygon, digwyddiadau, a mwy! Os ydych chi’n ansicr o ran sut i gyflwyno adborth neu os oes gennych ymholiad penodol gwiriwch ein Canllaw Adborth ac Ymholiadau Myfyrwyr a fydd yn eich rhoi chi ar ben y ffordd gywir. 

 

Amserau Agor y Gwasanaeth Chat

Mae'r Ysgol Rheolaeth ar gael am Chat fyw rhwng 10:00 - 16:00, Dydd Llun i Ddydd Gwener

am gwestiynau am eich amgylchiadau personol, anfonwch e-bost i somsupport@abertawe.swansea.ac.uk

Ddod yn fuan...

An image of the School of Management student guide

Cymorth ar Gael i chi

Yn is, mae yna wybodaeth a chymorth am eich gradd, y rhaglen rydych chi'n astudio, modiwlau, amserlenni ac achrediadau. Mae yna hefyd tudalen ar sut i ddefnyddio Canvas, a chwestiynau cyffredin.

Mae yna hefyd safle am eich adran, ble allech chi ddarganfod beth sydd yn digwydd yn yr Adran ac yr Ysgol, fel digwyddiadau, cymdeithasau, a phopeth arall am eich profiad myfyrwyr yn yr Ysgol Rheolaeth.

Fy Astudiaeth

A picture of a pencil on a page

Cwestiynnau Cyffredin

A picture of a pointer with a book inside

COVID-19

A pointer with the