Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

P’un a ydych chi’n ymgysylltu ar y campws neu ar-lein y semester hwn, ceir ystod eang o gymorth academaidd sydd ar gael mewn nifer o fformatiau, gan gynnwys adnoddau, cyrsiau a gweithdai grŵp ar-lein yn ogystal â thiwtorialau Zoom personol.

 Os oes cwestiynau neu adborth gennych mewn perthynas â’r cymorth academaidd a’r adnoddau sydd ar gael, cysylltwch â’r Tîm Gwybodaeth i Fyfyrwyr drwy engoffice@abertawe.ac.uk.