Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

CYMERWCH RAN

Mae Prifysgol Abertawe’n gweithio mewn partneriaeth â myfyrwyr, staff ac Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe i wella’ch profiad myfyriwr ar sail barhaus. Rydyn ni’n ceisio cydweithio er mwyn darparu sianeli niferus ichi gymryd rhan yn weithredol ym mhob agwedd ar addysgu, dysgu a bywyd yn Abertawe.

Rydyn ni’n ymrwymedig i roi’r cyfleoedd ichi ymgysylltu â gweithgareddau allgyrsiol a fydd yn eich helpu i gysylltu â’r gymuned o’ch amgylch chi, gwella’ch profiad o fyw a chefnogi’ch datblygiad personol. Os oes gennych chi gwestiynau am yr uchod neu unrhyw beth ar y dudalen hon, e-bostiwch engengagement@abertawe.ac.uk.